Vyladiť počítač - Viac informácií o "tuningu" počítača

Na tejto stránke sme zhromaždili podrobnejšie informácie o problematike ladenia počítačov pre tých, ktorí chcú vedieť viac. Informácie sú zámerne podané jednoduchým štýlom s mnohými zjednodušeniami.

Mimochodom, program Vyladiť počítač je navrhnutý tak, aby ho mohol obsluhovať aj úplný laik. Nasledujúce informácie teda pre úspešné ladenie a údržbu Vášho počítača nemusíte poznať, vždy je však dobré vedieť niečo o tom, čo sa vlastne vo Vašom počítači deje...

Predovšetkým: aký je rozdiel medzi Windows, počítačom a operačným systémom

Počítač je skriňa, ktorú máte doma a operačný systém je najdôležitejší program, ktorý na ňom beží. Windows sú operačný systém (najrozšírenejší, avšak existujú aj iné, napr. Linux). Správanie počítača je teda vlastne správanie operačného systému, pretože počítač bez operačného systému je len mŕtva hruda železa (a plastu). Pretože však z pohľadu väčšiny užívateľov tieto odlišné veci splývajú, používame na týchto stránkach pojem "počítač", "Windows" a "operačný systém" ako synonymá.

Prečo je ladenie počítača potrebné? Prečo nemôže byť počítač z výroby nastavený tak, aby bežal optimálne?

Niekedy je to z obchodne - technických dôvodov: napríklad pokiaľ "spadne" program, počítač v niektorých prípadoch vygeneruje podrobnú správu a pošle ju vývojárom spoločnosti Microsoft. Toto je vo všeobecnosti výborné pre ďalší vývoj programu - ale prečo by to mal robiť práve Váš počítač? Nechajte to na tých, ktorí si počítač vyladiť nedokážu :)

V niektorých prípadoch je dôvodom "spätná kompatibilita". Napríklad operačný systém XP podporuje vlastnosti, ktoré sa prestali používať už niekedy pred desiatimi rokmi. No i tak sú stále zachované, aby mohli bežať i prastaré programy písané pre systém MS-DOS. Pokiaľ žiadny taký starý program nepoužívate, nepotrebujete ani vlastnosti na jeho podporu, ktoré počítač len spomaľujú.

A nakoniec je dôvodom nesmierne široké spektrum užívateľov operačného systému Windows: Vaše potreby, pracovné návyky a požiadavky na vzhľad budú určite iné než návyky, trebárs, pakistánskeho úradníka. Windows musí podporovať všetky, ale Vy si môžete pomocou programu Vyladiť počítač niektoré veci jednoducho prispôsobiť svojim zvyklostiam, Vašej rýchlosti práce s myšou, Vaším záľubám atď.

Prečo tieto nastavenia nie sú dostupné v bežných paneloch nastavenia Windows?

O dôvode sa môžeme len dohadovať. Pravdepodobným dôvodom je, že vlastností, ktoré sa dajú zmeniť, je obrovské množstvo. Pri návrhu ovládacích panelov preto musel býť výber zúžený, dá sa "nastaviť len niečo". Program Vyladiť počítač je vlastne tak trochu ďalším ovládacím panelom Windows - umožňuje zmeniť mnohé z nastavení, na ktoré ovládacie panely zabúdajú.

Kde prebieha ladenie počítača?

Srdcom operačného systému je tzv. "Register", v ktorom je uložené obrovské množstvo informácií o počítači. Množstvo z týchto nastavení môže výrazne ovplyvniť vzhľad a správanie Windows.

Program Vyladiť počítač teda jednoducho pracuje tak, že mení tie položky registra, ktoré ovplyvňujú chovanie Windows.

To znie zložito. Ako poznám čo mám v registri nastaviť a čo nie?

Pri každej položke, ktorú môžete zmeniť, je uvedený podrobný popis v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku. Neobťažujeme Vás žiadnou "techničtinou" - všetko je písané slovensky a tak jednoducho, ako to dané nastavenie umožňuje. Môžete tak jednoducho posúdiť, či je pre Vás dané nastavenie užitočné alebo nie.

Pokiaľ sú všetky nastavenia dostupné v registri, môžem si ich nastaviť ručne a váš program nepotrebujem, je to tak?

V princípe áno. Akékoľvek nastavenie dostupné v registri sa dá zmeniť ručne pomocou programu regedit, ktorý je súčasťou operačného systému. Toto riešenie je však vhodné len pre skúsených odborníkov. Omnoho jednoduchšie a výhodnejšie je použiť program Vyladiť počítač, zhruba z týchto dôvodov:
- Nízke riziko: register Windows je vysoko citlivá oblasť obsahujúca desaťtisíce položiek. Pokiaľ sa pomýlite a niečo nastavíte zle (alebo na inom mieste), môžete poškodiť operačný systém alebo programy, čo môže viesť v krajnom prípade až k nutnosti reinštalácie počítača a strate dát.
Program Vyladiť počítač takéto riziko celkom eliminuje: nastavujete v užívateľsky prívetivom prostredí a nemôžete sa "preklepnúť".

- Rýchlosť: Zmeniť nastavenie ručne chvíľu trvá - musíte sa registrom preklikať na správne miesto a potom ručne vpísať novú hodnotu. V programe Vyladiť počítač je každá zmena záležitosťou 4 kliknutí myšou.

- Vrátenie zmien: Pokiaľ niečo meníte v registri ručne, mali by ste si zmenu zazálohovať a viesť evidenciu, čo a kedy ste kde zmenili. Vhodné je udržovať si prehľad napr. v Excelovskom zošite.
Narozdiel od toho program Vyladiť počítač túto evidenciu a zálohu robí za Vás. Pri každej položke vidíte, kedy ste ju naposledy zmenili. Vrátiť akúkoľvek zmenu späť trvá len niekoľko sekúnd.